MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Остальные рефераты -> Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Название:Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник
Просмотров:59
Раздел:Остальные рефераты
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Введення курсу “Українська ділова мова” у вищих навчальних закладах було одним із усеукраїнських освітянських заходів на виконання “Закону про мови” (1990р.). З того часу вийшло друком кілька программ і навчал

Часть полного текста документа:

С.І. Дорошенко, Г.Т. Басенко, Н.О. Садівнича
    УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ
    МОВЛЕННЯ
    Суми 2001 С.І. Дорошенко, Г.Т. Басенко, Н.О. Садівнича Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник для студентів аграрних спеціаль- ностей. Зміст посібника відповідає діючій навчальній программі з курсу "Українське діловемовлення", передбаченого планами підготовки майбутніх агрономів, ветеринарів, зооінженерів, економістів, правознавців, інженерів-механіків, інженерів-будівельників, фінансистів, бухгалтерів, технологів із переробки м`яса і молока.
    Посібник рекомендований викладачам, студентам вищіх аграрних навчальних закладів, коледжів України та працівникам установ, господаств, підприємств сіль- ськогосподарської галузі
    РЕЦЕНЗЕНТИ:
    Від авторів
    Введення курсу "Українська ділова мова" у вищих навчальних закладах було одним із усеукраїнських освітянських заходів на виконання "Закону про мови" (1990р.). З того часу вийшло друком кілька программ і навчальних посібників, у яких окреслено обсяг поняття "ділова мова" і, відповідно, запропоновано перелік тем, які охоплюють певні теоретичні відомості про мову й визначають сукупність практичних мовних навичок, що ними повинні оволодіти майбутні фахівці.
    Обсяг поняття підсвідомо, автоматично перенесено з поняття "офіційно-діловий стиль" на поняття "ділова мова", а саме: до компетенції ділової мови включено насамперед рекомендації щодо складання ділових паперів.
    Водночас у сучасній світовій літературі, яка наприкінці XX століття зазнала остаточної переорієнтації наукових інтересів ( від аналізу мови як системи до вивчення функціонування мови в цілому й у різних сферах зокрема ), розвивають- ся нові напрями програмна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, нейролінгвістичне програмування, лінгвістика тексту тощо, які і позглядають поб- лему практичної реалізації системи мови.
    Мову тепер розглядають як одну із засобів забезпечення інформаційних про- цесів у сучасному суспільстві ( у науковій, технічній, політичній, діловій, освітній та інших галузях життя людства ).
    Сучасна людина так чи інакше долучена до наукової чи виробничьої сфери. Це одна з передумов злиття наукового й офіційно-ділового стилів унаслідок їхнього спільного функціонування в одному часі й просторі.
    Той факт, що більшість сучасних людей функціонує в науково-виробничій сфері, є причиною взаємопроникнення двох різновидів мови - письменної ( книжної) і розмовної ( яку досі розглядають переважно-побутового стилю).
    Розмовний стиль має досить істотно виявлений різновид -розмовно-професійний, тобто мову, якою спілкуються не в побуті, а у виробничій, освітній та інщих сферах.
    Отже поняття "ділова мова" охоплює принаймі три сучасні стилі - офіційно-діло- вий, науковий і розмовний - і містить великою мірою близькі, взаємопроникні й навіть спільні мовні засоби різних рівнів. Уміле використання цих зособів - необхід- на умова досягнення успіху в професійній сфері. Саме це ввійшло до новойї прог- рамми з української ділової мови, за якою складений даний посібник.
    Новий підхід до поняття "ділова мова", без сумніву, забезпечить і посилення зацікавленості майбутніх фахівців в опануванні цього курсу.
    Адже пропанований посібник з української мови - теоретично-практичний, у якому для закріплення теоретичного матеріалу подано систему вправ і завдань як для аудиторного виконання, так і для самостійної роботи студентів.
    У теоретичній частині посібника вміщено матеріал про стилі сучаної української мови та їх особливості.
    Більш поглиблено зосереджується увага на науковому та офіційно-діловому стилях. ............
Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Конституційні засади української державності та еволюція політичної системи
Просмотров:259
Описание: Конституційні засади української державності та еволюція політичної системи   1. Загальні відомості про Україну   Україна – слов’янська держава у Східній Європі, демократична президентсько-парлам

Название:Педагогічне спілкування як психолого-педагогічна проблема
Просмотров:219
Описание: Педагогічне спілкування як психолого-педагогічна проблема (курсова робота) Зміст Вступ 1. Спілкування як психологічна категорія. Комунікативне завдання спілкування 2. Стру

Название:Борис Грінченко - редактор і упорядник "Словаря української мови"
Просмотров:327
Описание: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТУТ УКРАЇНИ ”КПІ” ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ВИДАВНИЧОЇСПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ БОРИС ГРІНЧЕНКО-РЕДА

Название:Логіка та методологія наукового дослідження
Просмотров:267
Описание: Курсова робота Логіка та методологія наукового дослідження Содержание Вступ 1. Анатомія науки 2. Побудова і функціонування наукової теорії. Основні процедури наукової діяль

Название:Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки
Просмотров:259
Описание: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики Реферат на тему: „Проголошення ЗУНР” Виконала: Алієва Ксенія студентка I курсу 1 групи Перевірив

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru