MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Государство и право -> Звільнення від покарання

Название:Звільнення від покарання
Просмотров:14
Раздел:Государство и право
Ссылка:none(0 KB)
Описание: ЗМІСТ                                         стр. Вступ ................................................................................................................... 3-4 РОЗДІЛ І Поняття та мета покарання ............................................................ 5-15 РОЗДІЛ І

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

ЗМІСТ                                         стр.

Вступ ................................................................................................................... 3-4

РОЗДІЛ І Поняття та мета покарання ............................................................ 5-15

РОЗДІЛ ІІ Поняття і види звільнення від покарання та його відбування  16-19

РОЗДІЛ ІІІ Звільнення від покарання за хворобою та його відбування ... 20-22

РОЗДІЛ ІV Правове регулювання звільнення від покарання в зв’язку з хворобою в Російській Федерації …………………………………………. 23-38

Висновки …..................................................................................................... 39-40

Перелік посилань …........................................................................................ 41-42

Список використаних джерел …................................................................... 43-44


ВСТУП

За наявності визначених у КК України підстав винна у вчиненні злочину особа може бути повністю або частково звільнена від покарання за вчинене. В аналізованому інституті кримінального права найбільшою мірою знайшли своє відображення принципи гуманізму і економії заходів кримінального впливу, покладені в основу нової політики держави загалом та кримінального права зокрема. На відміну від звільнення від кримінальної відповідальності звільнення від покарання застосовується тільки до вже засуджених осіб. Звільнення від покарання здійснюється тільки судом (крім звільнення від покарання на підставі Закону України «Про амністію» чи акта про помилування - частина 1 статті 74 ККУ).

Звільнення від покарання можливе лише в тих випадках, коли його мета може бути досягнута без реального відбування покарання (в цілому чи його частини) або коли її досягнення надалі стає неможливим і безцільним (важка хвороба засудженого) чи недоцільним (давність виконання обвинувального Вироку). Звільнення від покарання жодною мірою не підриває принципу невідворотності покарання. Безперечно, якщо покарання недоцільне, воно не в змозі досягти мети, що стоїть перед ним.

КК України передбачає різні види звільнення від покарання. Їх частіше за все об’єднують у дві групи: звільнення безумовне і звільнення умовне.

При безумовному звільненні перед особою не ставляться які-не-будь вимоги в зв’язку з її звільненням. Умовне ж звільнення пов’язане з пред’явленням особі визначених Законом вимог, які вона має виконати протягом певного іспитового строку. Їх порушення тягне за собою скасування застосованого судом звільнення від покарання.

До умовного звільнення від покарання належать: звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75-79 ККУ), умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (стаття 81 ККУ), звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 83 ККУ); до безумовних - звільнення від покарання на умовах частини 4 статті 74 і статті 49 КК України, звільнення у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального Вироку (стаття 80 ККУ), заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 ККУ), звільнення від покарання за хворобою (стаття 84 ККУ).

Звільнення від відбуття покарання через хворобу з місць позбавлення волі може бути застосоване судом до тих засуджених, які захворіли під час відбуття покарання і ця хвороба перешкоджає відбувати покарання, тобто у випадках, коли дальше утримання в місцях позбавлення волі загрожує їх життю або може призвести до серйозного погіршення здоров’я чи інших тяжких наслідків. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Юридичний склад умовно-дострокового звільнення від відбування покарання неповнолітніх
Просмотров:174
Описание: Юридичний склад умовно-дострокового звільнення від відбування покарання неповнолітніх Системний підхід у дослідженні дозволяє розглядати умовно-дострокове звільнення від відб

Название:Особливості призначення неповнолітньому більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, та звільнення від відбування покарання з випробуванням
Просмотров:149
Описание: Особливості призначення неповнолітньому більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та звільнення від відбування покарання з випробуванням На практиці нерідко зустрічаю

Название:Врахування особливостей особи неповнолітнього при призначенні покарання
Просмотров:121
Описание: Призначення покарання як кримінально-правовийінститут регламентується розділом ХІ Загальної частини КК України, норми якого розповсюджують свою дію також і на неповнолітніх осіб. Провідне місце серед загальни

Название:Особливості відбування і виконання окремих видів покарань, не пов’язаних з позбавленням засудженого волі
Просмотров:117
Описание: Особливості відбування і виконання окремих видів покарань, не пов’язаних з позбавленням засудженого волі Особливості виконання і відбування неповнолітнім покарання у виді штрафу. Порядок і умови виконання

Название:Мета покарання, принципи реформування системи виконання покарань в Україні
Просмотров:127
Описание: МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справкафедра кримінально-правових дисциплінКОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу Кримін

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru