MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Таможенная система -> Ідентифікація автомобільних причепів та митне оформлення

Название:Ідентифікація автомобільних причепів та митне оформлення
Просмотров:495
Раздел:Таможенная система
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Вступ   На сучасному етапі розвитку України одним із стратегічних завдань є використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу такої пріоритетної галузі як автомобілебудування. Адже у

Часть полного текста документа:

Вступ

 

На сучасному етапі розвитку України одним із стратегічних завдань є використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу такої пріоритетної галузі як автомобілебудування. Адже у сучасній системі світових товарних ринків автомобільний займає особливе місце – один з найглобалізованіших, такий, що швидко розвивається і є прибутковим, характеризується жорсткою конкуренцією, яка зумовлена різними факторами, серед яких: зростаючі надлишки виробничих потужностей автомобільної промисловості; зростання кількості країн, що організовують власне виробництво автомобільної продукції; формування міжнародних автомобільних альянсів перевізників. Тому перед урядом першочерговими питаннями у цій сфері є створення сприятливих умов (законодавчих, політичних, інвестиційних тощо) для зростання обсягів виробництва і реалізації вітчизняних автомобільних причепів, недопущення ухилення від оподаткування при ввезенні та реалізації закордонних причепів, забезпечення економічних інтересів українських підприємств і держави у цілому.

Нині на ринку України з'являється все більше імпортних причепів різних марок і моделей як нових, так і тих, які були у використанні. Саме тому уряд намагається захистити вітчизняних виробників, вводячи високі ставки мита на причепи, але, незважаючи на це, конкуренція з іноземними виробниками є досить жорсткою. Попит на вітчизняні автомобільні причепи нижче ніж на причепи іноземного виробництва, оскільки останні представлені на ринку у широкому асортименті, характеризуються високими експлуатаційними властивостями, якістю, що відповідає ціні.

Відкриття кордонів призвело до утворення могутнього ринку нелегальних транспортних засобів. Цей ринок інтенсивно насичується за рахунок причепів, якими незаконно заволоділи у країнах Західної Європи.

Проблеми, пов’язані з недостатньою законодавчою та нормативною базою експертизи, у тому числі ідентифікаційної, автомобільних причепів, призводять до непорозумінь при митному оформленні, та відкривають нові шляхи перед правопорушниками. Це обумовлює актуальність теми дипломної магістерської роботи.

Мета роботи – розроблення методики ідентифікаційної експертизи автомобільних причепів при здійсненні митного контролю.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

-  проаналізувати стан ринку та напрями розвитку асортименту автомобільних причепів в Україні;

-  вивчити законодавчо-правову базу щодо переміщення автомобільних причепів через митний кордон України;

-  розглянути класифікацію автомобільних причепів та їх технічні параметри;

-  проаналізувати вимоги до якості та маркування автомобільних причепів;

-  охарактеризувати та проаналізувати види експертизи автомобільних причепів;

-  розробити алгоритм ідентифікаційної експертизи автомобільних причепів;

-  обґрунтувати вибір ідентифікаційних показників автомобільних причепів;

-  проаналізувати результати експертизи автомобільних причепів;

-  описати порядок декларування автомобільних причепів;

-  проаналізувати особливості митного контролю та митного оформлення автомобільних причепів.

Об’єктом дослідження є автомобільні причепи, які переміщуються через митний кордон України.

Предмет дослідження – ідентифікація автомобільних причепів, митний контроль та митне оформлення транспортних засобів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що уперше розроблено порядок експертизи автомобільних причепів для митних органів України; запропоновано перелік ідентифікаційних показників автомобільних причепів.

Практична цінність результатів дослідження: розроблений порядок експертизи автомобільних причепів може бути використаний митними органами для проведення ідентифікаційної експертизи при митному контролі.

Методи дослідження: загальнонаукові аналізу, порівняння, узагальнення, а також органолептичний та розрахунковий.

Апробація результатів дослідження: опубліковано статтю «Експертиза автомобільних причепів» у збірнику статей (-К.: Київ. ............Похожие работы:

Название:Ідентифікація автомобільних причепів та митне оформлення
Просмотров:495
Описание: Вступ   На сучасному етапі розвитку України одним із стратегічних завдань є використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу такої пріоритетної галузі як автомобілебудування. Адже у

Название:Пакетна передача даних GPRS в автомобільній галузі
Просмотров:336
Описание: Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) Факультет мехатроніки транспортних засобів Кафедра мехатроніки автотранспортни

Название:Оптимізація завозу–вивозу вантажів у вузлі взаємодії залізничного, річкового і автомобільного транспорту
Просмотров:251
Описание: Державна митна служба України Академія митної служби України Кафедра транспортних систем і технологій КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Основи теорії транспортних процесів та систем» На

Название:Українська система управління якістю послуг на автомобільному транспорті
Просмотров:251
Описание: МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Контрольна РОБОТА З дисципліни: «Правові основи стандартизації, сертифікації та ліцензування» На тем

Название:Польові і камеральні роботи при трасуванні автомобільних доріг
Просмотров:238
Описание: ПОЛЬОВІ І КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ ПРИ ТРАСУВАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ План 1. Основні елементи автомобільних доріг 2. Трасування лінійних споруд та закріплення осі траси на мі

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru