MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Остальные рефераты -> Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Название:Повышение инвестиционной привлекательности предприятия
Просмотров:59
Раздел:Остальные рефераты
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Перехід економіки України до ринкових відносин викликав відповідні зміни в окремих галузях знань. Відбувся розподіл бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський, який, в свою чергу, обумовив відповідн

Часть полного текста документа:

ВСТУП
    Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання пов'язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов'язані з проведенням фінансового аналізу.
     Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів.
     Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних і мало розроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться: * аналіз формування структури фінансових активів підприємства; * оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості; * аналіз використання необоротних і оборотних активів підприємства; * інвестування в умовах інфляції; * аналіз ефективності використання активів підприємства; * розробка фінансової стратегії підприємства в умовах інфляції; * та інші.
    Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є проведення аналізу інвестиційної привабливості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика". Дослідження проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на покращення інвестиційної привабливості об'єкта дослідження. До основних задач дослідження відносяться: 1. Проведення аналізу ділової активності підприємства. 2. Оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості. 3. Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства. 4. Аналіз ефективності використання капіталу.
    Методи дослідження. До основних методів аналізу що використовується в роботі відносяться внутрішній та зовнішній аналіз. Використовується вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової діяльності об'єкта дослідження. Розроблена система показників які відображають фінансовий стан та його динаміку.
    Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає два розділи. Перший розділ присвячено дослідженню методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства. В ньому дається розробка тих методів і показників що будуть використані в наступному розділу. Другий розділ присвячено аналізу фінансового стану АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика", досліджуються питання пов'язані з формуванням і використанням його активів, забезпеченням платоспроможності підприємства його ліквідності та іншим.
    Характеристика об'єкту дослідження. Акціонерне товариство закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика" є українським підприємством. Воно займається виробництвом кондитерських виробів у широкому асортименті, какао, шоколаду; сухарів, печива, пирогів, тістечок. Фінансовий стан підприємства є стабільним. За останні роки обсяги виробленої продукції та доходи АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" збільшуються. ............


Похожие работы:

Название:Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машинобудівному підприємстві. Складання енергетичного балансу машинобудівного підприємства
Просмотров:450
Описание: Курсова робота на тему "Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на машинобудівному підприємстві. Складання енергетичного балансу машинобудівного підприємства"

Название:Особливості та специфіка методики дослідження кон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг
Просмотров:255
Описание: Тема 5. Особливості та специфіка методики дослідження кон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг   1. Дослідження рівноваги в економіці економічна рівновага ринок кон’юнктура За свої

Название:Аналіз фінансового стану підприємства
Просмотров:464
Описание: Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Криворізький економічний інститут ОЕФ Кафедра обліку і аудиту

Название:Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства
Просмотров:423
Описание: КУРСОВА РОБОТА з мікроекономіки Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ 1. Аналіз стану спожива

Название:Фінансова криза підприємства та її діагностика
Просмотров:495
Описание: КУРСОВА РОБОТА «Фінансова криза підприємства та її діагностика» Вступ Становлення ринкової економіки в Україні поставила перед суспільством ряд нових проблем, найважливіш

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru