MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Государство и право -> Установи виконання покарань

Название:Установи виконання покарань
Просмотров:606
Раздел:Государство и право
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Кримінальне виконавче право Тема: Установи виконання покарань Зміст Вступ 1. Поняття, види органів та установ виконання покарань 2. Порядок встановлення, здійснення адміністра

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

Кримінальне виконавче право

Тема: Установи виконання покарань


Зміст

Вступ

1. Поняття, види органів та установ виконання покарань

2. Порядок встановлення, здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

3. Задача

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Сутністю покарання, як особливої форми державного примусу, є кара. Тому під виконанням покарання потрібно розуміти врегульований нормами кримінально-виконавчого права порядок застосування кари - комплексу обмежень прав і свобод засудженого.

Діюче кримінально-виконавче законодавство (ст.2 ВТК) для позначання реалізації кари поряд з терміном "виконання" вживає термін "відбування" покарання. Вказані терміни відображають єдиний процес здійснення карального впливу на засуджених, але звернені вони до різних суб'єктів і учасників кримінально-виконавчих правовідносин. Термін "виконання" покарання звернений до відповідних органів, які у своїй діяльності зобов'язані реалізувати весь комплекс правообмежень, передбачених конкретним видом покарання, забезпечити здійснення наданих засудженим прав і виконання ними покладених на них обов'язків протягом усього строку, встановленого вироком суду. Термін "відбування" покарання звернений до засуджених, які повинні на підставі вироку суду відповідно до приписів, встановлених кримінально-виконавчим законодавством, виконувати покладені на них обов'язки, утримуватися від дій, заборонених нормами права.

Каральний вплив носить комплексний характер і реалізується шляхом застосування до засуджених усієї сукупності обмежень, встановлених режимом відбування конкретного покарання. Застосування цих правообмежень - не самоціль, їх призначення полягає в тому, щоб забезпечити належне виконання покарання відповідно до завдань, поставлених перед цією галуззю законодавства. Вказані правообмеження застосовуються як психолого-педагогічний засіб впливу на засудженого з метою його виправлення і попередження вчинення ним нових злочинів.


1. Поняття, види органів та установ виконання покарань

Діяльність, спрямована на виконання кримінальних покарань, посідає значне місце в справі реалізації державної політики у сфері виконання покарань. Ця діяльність є виразом державного примусу та має специфіку. Тому у кожній державі створена система органів, на які покладено виключно виконання покарань.

Побудова системи органів та установ виконання покарань безпосередньо залежить від тих видів покарання, які передбачені діючим законодавством.

Згідно зі ст.51 Кримінального кодексу України існують такі види покарань:

—  штраф;

—  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

—  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

—  громадські роботи;

—  виправні роботи;

—  службові обмеження для військовослужбовців;

—  конфіскація майна;

—  арешт;

—  обмеження волі;

—  тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

—  позбавлення волі на певний строк;

—  довічне позбавлення волі.

Виконанням кожного з вказаних видів покарання займається певний орган (установа), сукупність яких складає кримінально-виконавчу систему нашої держави.

Загалом система - це множинність елементів, які перебувають у відносинах та зв'язках між собою та утворюють певну єдність та Цілісність.

Відповідно до діючого законодавства (ст.11 КВК України) кримінально-виконавчу систему України складають органи та установи виконання покарань [3].

Таким чином, кримінально-виконавчу систему можна визначити як сукупність органів та установ держави, які здійснюють діяльність з виконання кримінальних покарань, наділені спеціальним статусом та перебувають у відносинах субординації між собою.

Органами виконання покарань є: Державний департамент України з питань виконання покарань, його територіальні органи, управління, кримінально-виконавча інспекція. ............Похожие работы:

Название:Установка охранно-пожарной сигнализации
Просмотров:369
Описание: Д. Д. Хенкеева, М. Ю. Миллиард, эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Единый порядок ведения бюджетного учета в Российской Федерации установлен Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфи

Название:Анализ цикла паротурбинной установки
Просмотров:723
Описание: Задание Паротурбинная установка мощностью NЭ работает при начальных параметрах p1, t1 и конечном давлении пара pк. Исходные данные для расчётов выбираются по номеру варианта в табл. «Исходные данные». 1.  П

Название:Установи виконання покарань
Просмотров:606
Описание: Кримінальне виконавче право Тема: Установи виконання покарань Зміст Вступ 1. Поняття, види органів та установ виконання покарань 2. Порядок встановлення, здійснення адміністра

Название:Управление напряжением рентгеноскопической установки
Просмотров:473
Описание: СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДОСМОТРА 1.1 Состояние проблемы и описание ОУ 1.2 Анализ ТЗ на разработку 1.3 Обзор литературы 1.3.1 Рентгеновские спектры 1.3.2 Коэффиц

Название:Разработка вопросов энергосбережения за счет использования ветроэнергетической установки
Просмотров:384
Описание: Введение   В связи с тем, что строительство сельских электрических сетей к настоящему времени можно считать практически завершенным, важнейшими задачами на современном этапе является обеспечение качества

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru