MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Финансовые науки -> Організація розрахунків у міжнародній торгівлі

Название:Організація розрахунків у міжнародній торгівлі
Просмотров:30
Раздел:Финансовые науки
Ссылка:none(0 KB)
Описание: ЗМІСТ ВСТУП 1.  СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 1.1  Поняття і види міжнародних розрахунків 1.2  Способи платежу в міжнародних розрахунках 2  ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНК

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

ЗМІСТ

ВСТУП

1.  СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

1.1  Поняття і види міжнародних розрахунків

1.2  Способи платежу в міжнародних розрахунках

2  ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

2.1  Ціноутворення в міжнародній торгівлі

2.2  Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій

2.3 Аналіз якості виконання контрактних зобов’язань із закордонними

3  Практична частина

3.1  Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати

3.2  Факторний аналіз результату операційної діяльності підприємства

3.3  Фінансово-коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства

3.4  Визначення типу фінансової стійкості підприємства

3.5  Визначення операційного та фінансового циклу підприємства

3.6  Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток А

Додаток Б


ВСТУП

Актуальність теми. Основою для проведення міжнародних розрахунків є зовнішня торгівля, оскільки насамперед у ній виявляється відносно відокремлена форма руху вартостей у міжнародному обороті через розбіжності в часі виробництва, реалізації та оплаті товарів, а також завдяки територіальній розрізненості ринків збуту.

Метою написання моєї курсової роботи є дослідження розрахунків у міжнародній торгівлі, розгляд ціноутворення, способів платежу та аналізу якості виконання контрактних зобов’язань у міжнародній торгівлі.

Міжнародні розрахунки охоплюють торгівлю товарами та послугами, а також некомерційні операції, кредити і рух капіталів між країнами, у тому числі відносини, пов’язані з будівництвом об’єктів за кордоном і наданням економічної допомоги країнам.

Предмет дослідження: розрахунки у міжнародній торгівлі

Міжнародна торговельна операція розпочинається з продажу товару експортером імпортеру. Процес продажу являє собою обмін товарів на грошовий еквівалент. З юридичного погляду торгівля — це акт, під час якого власність (товар) передається однією стороною (продавцем) другій (покупцю) в обмін на отриману грошову вартість. Ефективна організація розрахунків сприяє нормальному кругообігу коштів, забезпечує безперебійність реалізації продукції.

Міжнародна торгівля є однією з найбільш динамічних форм міжнародних економічних відносин. Вони відображають загальносвітові тенденції поглиблення поділу праці, спеціалізації та кооперації виробництва, тобто тенденції посилення взаємозалежності країн світової співдружності. На рівень взаємозалежності роблять вплив такі чинники як територія країни, рівень її економічного розвитку, обсяг внутрішнього ринку, наявність чи відсутність природних ресурсів і т. ін.


1.  СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

1.1 Поняття і види міжнародних розрахунків

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцненням взаємозв’язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки — це грошові розрахунки між установами, підприємствами, банками та окремими особами, пов’язані з рухом товарно-матеріальних цінностей та послуг у міжнародному обороті. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Внешнеторговый контракт
Просмотров:464
Описание: Примерный вариант общих условий совершения внешнеторговых сделок на базе норм Венской конвенции Понятие «внешнеэкономическая сделка» достаточно прочно вошло в правовой лексикон и встречается в законодательн

Название:Смешали договор. Загадки госконтрактов на поставку оборудования
Просмотров:489
Описание: Александр Медведев, Член научно-экспертного совета палаты налоговых консультантов, к.э.н. В последнее время победители тендеров на поставку оборудования для государственных или муниципальных нужд сталкиваются

Название:Характеристика сертифікатів, що супроводжують міжнародні комерційні контракти
Просмотров:260
Описание: Міністерство освіти та науки України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки Реферат на тему: Характерист

Название:Потребительский контракт власти и бизнеса в пространстве стиля жизни
Просмотров:223
Описание: Владимир Иванович ГУВАКОВ, профессор кафедры политических и бизнес коммуникаций Государственного университета – Высшей школы экономики Алексей Васильевич ПАНОВ, соискатель кафедры политических и бизнес комму

Название:Моделювання зовнішньоторговельної угоди з експорту лікарських засобів
Просмотров:180
Описание: ЗМІСТ   ВСТУП РОЗДІЛ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку лікарських засобів 1.1 Аналіз світового ринку лікарських засобів 1.2 Аналіз українського ринку лікарських засобів РОЗДІЛ 2. Правове обґрунту

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru