MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Финансовые науки -> Посилення фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб

Название:Посилення фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб
Просмотров:45
Раздел:Финансовые науки
Ссылка:none(0 KB)
Описание:   ПОСИЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПЛАН 1. Теоретичні основи наукових підходів 2. Вирішення проблеми подальшого зростання надходжень від

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

 

ПОСИЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


ПЛАН

1. Теоретичні основи наукових підходів

2. Вирішення проблеми подальшого зростання надходжень від ПДФО

Висновок

Список використаних джерел інформації


1. Теоретичні основи наукових підходів

На сучасному етапі трансформації податкової системи України постає проблема подальшого реформування механізму справляння податку на доходи громадян. Зокрема, точаться гострі дискусії щодо засад визначення бази оподаткування, кількості податкових ставок та доцільності надання податкових пільг.

Фіскальний потенціал податку на доходи характеризує його здатність забезпечувати необхідними коштами фінансування економічного та соціального розвитку відповідних територій, що здійснюється місцевими органами влади.

Теоретичні основи наукових підходів до побудови оптимальної системи прибуткового оподаткування закладені у працях зарубіжних вчених-економістів: В. Петті [8], А. Сміта, Д. Рікардо [6], А. Пігу, Дж. Кейнса, П. Самуельсона [7].

Питання формування доходної частини місцевих бюджетів, особливостей фінансових відносин на місцевому рівні висвітлювались у працях вітчизняних науковців, серед яких варто відзначити В. Андрущенка, О. Василика, О. Данілова, Ю. Іванова, А. Крисоватого, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніну, П. Мельника, Опаріна, А. Соколовську, В. Федосова, Л. Шаблисту, О. Сунцову, І. Чугунова.

Більшість із згаданих вчених акцентують увагу на недоліках чинного порядку справляння податку з доходів фізичних осіб та необхідності його реформування. В той же час, ними зроблено висновок, що кардинально змінювати діючий механізм оподаткування фізичних осіб недоцільно - більш раціональним є пошук шляхів її вдосконалення з метою посилення рівня самодостатності місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що податок з доходів фізичних осіб в Україні відносять до загальнодержавних платежів, і за бюджетною класифікацією надходження від його адміністрування є закріпленим джерелом доходів місцевих бюджетів за розташуванням місця роботи платників податку.

Мета даного дослідження полягає в оцінці фіскального потенціалу податку з доходів фізичних осіб та обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення механізму його справляння в напрямку посилення фіскальної ефективності.

Варто відмітити, що на думку багатьох науковців, які досліджують проблеми справляння податку на доходи фізичних осіб, даній податковій формі рівною мірою притаманні як фіскальні, так і регулюючі властивості [1, с. 27]. Зокрема, за твердженням В.М. Суторміної, податок на доходи громадян виконує у фінансовій системі роль макроекономічного стабілізатора та мікроекономічного регулятора, що впливає на прибутковість господарювання та реальні доходи населення [2, с. 189].

2. Вирішення проблеми подальшого зростання надходжень від ПДФО

В останні роки в Україні намітилась стійка тенденція до збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб у доходах зведеного бюджету, причому темпи їх зростання протягом 2006-2007 років значно перевищують надходження від інших податків та платежів (табл. 1).

Таблиця 1. Структура податкових надходжень зведеного бюджету України, % *

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 Податкові надходження, всього 73,3 69,1 73,1 74,1 72,9

у тому числі:

Податок з доходів фізичних осіб

24,9 20,9 17,6 18,1 21,6 Податок на прибуток підприємств 24,4 25,6 24,0 20,1 21,3 Платежі за використання природних ресурсів з них плата за землю 5,1 2,0 5,4 2,3 4,1 2,7 4,7 3,1 4,1 3,5 Податок на додану вартість 23,2 26,4 34,5 37,7 37,0 Акцизний збір 9,7 10,6 8,2 8,4 6,6 Мито 5,5 6,3 6,1 6,0 6,2 Інші податкові надходження 7,2 4,8 5,5 5,0 3,2 Частка ПДФО у загальних податкових надходженнях 33,9 30,2 24,0 24,4 29,6 Частка перерозподілу ВВП через податкову систему 20,3 18,3 23,1 24,3 22,9

*За даними державного казначейства України а також Міністерства фінансів України (Бюджетного моніторингу за досліджуваний період)

З табл. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Форми і засоби міжнародно-правового співробітництва держав у сфері оподаткування
Просмотров:75
Описание: ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико-правові засади співробітництва держав у сфері оподаткування 1.1 Становлення і розвиток міжнародно-правових відносин у сфері співробітництва держав з проблем оподаткування

Название:Облік формування доходів
Просмотров:190
Описание: Облік формування доходів реформування система бухгалтерський облік На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського підприємства в період формування ринкових відносин перед агропромисловим комплексом

Название:Міжнародні податкові угоди в сфері усунення міжнародного подвійного оподаткування
Просмотров:516
Описание: План Вступ 1. Правова природа міжнародного подвійного оподаткування 1.1 Поняття та правова природа міжнародного подвійного оподаткування, його особливості 1.2 Принципи, що застосовуються при усуненні міжн

Название:Законодавче та нормативне підгрунття непрямого оподаткування
Просмотров:212
Описание: Реферат на тему Законодавче та нормативне підгрунття непрямого оподаткування   В України податок на додану вартість справляється відповідно до Закону України “Про податок на додану вартість”, який бу

Название:Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб
Просмотров:172
Описание: РЕФЕРАТ Курсова робота: 35 сторінок, 8 використаних джерел. Курсова робота присвячена вивченню проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців України.Мета моєї роботи полягає

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru